Ardhi Institute Tabora

PROGRAMS

 

                                           

                                           Certificate Courses

  i) Cartography  (Fani ya Urasimu Ramani )

 ii) Land Management, Valuation and Registration(Fani ya Usimamizi Ardhi Uthamini na Usajili )

 iii) Graphic, Arts and Printing (Fani ya Uchapaji na Ubunifu )

 

                                           Diploma Courses

 i) Diploma in Cartography (Fani ya Urasimu Ramani 

ii) Land Management, Valuation and Registration (Fani ya Usimamizi Ardhi Uthamini na Usajili )